สินค้าต่างๆ

 • ไตรเมทิลออร์โธฟอร์เมต

  ไตรเมทิลออร์โธฟอร์เมต

  ☑ ผลิตภัณฑ์ไดเมทิลคาร์บอเนตสามารถใช้แทนแบบดั้งเดิมของสารพิษฟอสจีน ไดเมทิลซัลเฟต และเมทิลคลอไรด์ และอื่นๆ☑ สามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์โพลีคาร์บอเนต ไดฟีนิลคาร์บอเนต ไอโซไซยาเนต และอัลลิลไดไกลคอลคาร์บอเนตเอสเทอร์☑ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงคาร์บาเมตหลายชนิด เช่น คาร์บาริล เป็นต้น☑ ยังสามารถใช้เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เช่น anisole, dimethoxybenzene, alkylated aryl amines, symmetry d...
 • ไตรเอทิลออร์โธฟอร์เมต 122-51-0

  ไตรเอทิลออร์โธฟอร์เมต 122-51-0

  ☑ ผลิตภัณฑ์ไดเมทิลคาร์บอเนตสามารถใช้แทนแบบดั้งเดิมของสารพิษฟอสจีน ไดเมทิลซัลเฟต และเมทิลคลอไรด์ และอื่นๆ☑ สามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์โพลีคาร์บอเนต ไดฟีนิลคาร์บอเนต ไอโซไซยาเนต และอัลลิลไดไกลคอลคาร์บอเนตเอสเทอร์☑ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงคาร์บาเมตหลายชนิด เช่น คาร์บาริล เป็นต้น☑ ยังสามารถใช้เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เช่น anisole, dimethoxybenzene, alkylated aryl amines, symmetry d...
 • ไตรเอทิล ออร์โทอะซีเตต 78-39-7

  ไตรเอทิล ออร์โทอะซีเตต 78-39-7

  ☑ ผลิตภัณฑ์ไดเมทิลคาร์บอเนตสามารถใช้แทนแบบดั้งเดิมของสารพิษฟอสจีน ไดเมทิลซัลเฟต และเมทิลคลอไรด์ และอื่นๆ☑ สามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์โพลีคาร์บอเนต ไดฟีนิลคาร์บอเนต ไอโซไซยาเนต และอัลลิลไดไกลคอลคาร์บอเนตเอสเทอร์☑ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงคาร์บาเมตหลายชนิด เช่น คาร์บาริล เป็นต้น☑ ยังสามารถใช้เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เช่น anisole, dimethoxybenzene, alkylated aryl amines, symmetry d...
 • เอทิลไวนิลอีเทอร์ 109-92-2

  เอทิลไวนิลอีเทอร์ 109-92-2

  ☑ เอทิลไวนิลอีเทอร์ใช้ในน้ำหอม สารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น และการเตรียมเครื่องเทศ☑ เอทิลไวนิลอีเทอร์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับซัลฟาไดอะซีนพบการประยุกต์ใช้ในเภสัชกรรมเป็นยาชาและยาแก้ปวด☑ ใช้เป็นตัวทำละลายในการสังเคราะห์สารอินทรีย์☑ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 30 ปี☑ เอกสารที่ลงทะเบียนภายใต้ข้อบังคับ EU-REACH;☑ ผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติจากบริษัทข้ามชาติในหลายอุตสาหกรรม☑ การส่งมอบตรงเวลา:...
 • กรดพิวาลิค 75-98-9

  กรดพิวาลิค 75-98-9

  ☑ กรดพิวาลิกเป็นตัวกลางในการผลิตอะซิวิลของยาฆ่าแมลงคาร์บาเมต และยังใช้ในการผลิตยากำจัดวัชพืชไอโซซอกโซโลน☑ กรดพิวาลิกสามารถใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับแพลเลเดียมสำหรับอะริเลชันของเอรีนที่ไม่ถูกกระตุ้นและเอ็น-เฮเทอโรไซเคิล☑ กรดพิวาลิกสามารถใช้เป็นสารเติมแต่งเพื่ออำนวยความสะดวกในปฏิกิริยาคาร์บอนิลเลทีฟซูซูกิเพื่อสังเคราะห์ไบอารีลคีโตนจากอาริลไอโอไดด์และกรดอะริลโบโรนิก โดยใช้อนุภาคนาโนแพลเลเดียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา...
 • ฟลูออรีน 86-73-7

  ฟลูออรีน 86-73-7

  ☑ ฟลูออรีนสามารถสร้างเป็นไตรไนโตรฟลูออเรโนนที่ใช้สำหรับการทำสำเนาแบบไฟฟ้าสถิต☑ ฟลูออรีนสามารถสังเคราะห์สีย้อม yindanshilin ได้☑ ฟลูออรีนสามารถใช้ในการผลิตยาต้านการกระสับกระส่าย, ยากล่อมประสาท, ยาแก้ปวด, ยาลดความดันโลหิต☑ ฟลูออรีนสามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช☑ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 30 ปี☑ เอกสารที่ลงทะเบียนภายใต้ข้อบังคับ EU-REACH;☑ ผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติจากบริษัทข้ามชาติในหลายอุตสาหกรรม☑ จัดส่งทันเวลา: 1 สัปดาห์ ...
 • ว่านหางจระเข้ 481-72-1

  ว่านหางจระเข้ 481-72-1

  ☑ Tetrahydrofuran ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับเรซิน ไวนิล และโพลิเมอร์สูง☑ Tetrahydrofuran ใช้เป็นหลัก (80%) เพื่อผลิตโพลีเตตระเมทิลีนอีเทอร์ไกลคอล ซึ่งเป็นโพลิเมอร์พื้นฐานที่ใช้เป็นหลักในการผลิตเส้นใยอีลาสโตเมอร์ (เช่น สแปนเด็กซ์) รวมถึงโพลียูรีเทนและโพลีเอสเตอร์อีลาสโตเมอร์ (เช่น หนังเทียม ล้อสเก็ตบอร์ด)ส่วนที่เหลือ (20%) ใช้ในตัวทำละลาย (เช่น ท่อซีเมนต์ กาว หมึกพิมพ์ และเทปแม่เหล็ก) และเป็นตัวทำละลายปฏิกิริยาในเคมี...
 • 2,5-ไดโบรโม-3-เมทิลไพริดีน 3430-18-0

  2,5-ไดโบรโม-3-เมทิลไพริดีน 3430-18-0

  ☑ ไอโซโพรพิลอะซิเตตใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับไนโตรเซลลูโลส พลาสติก น้ำมัน และไขมัน และเป็นสารแต่งกลิ่นIsopropyl Acetate เป็นตัวทำละลายเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และอุตสาหกรรมยังใช้ในการละลายนิ่ว☑ Isopropyl acetate เป็นส่วนประกอบสำคัญของน้ำหอมและหมึกพิมพ์นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารสกัดสำหรับการเตรียมยาปฏิชีวนะ วิตามิน และฮอร์โมน☑ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 30 ปี☑ เอกสารจดทะเบียนภายใต้ EU-REACH ...
 • ไอโซโพรพิลอะซีเตต108-21-4

  ไอโซโพรพิลอะซีเตต108-21-4

  ☑ ไอโซโพรพิลอะซิเตตใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับไนโตรเซลลูโลส พลาสติก น้ำมัน และไขมัน และเป็นสารแต่งกลิ่นIsopropyl Acetate เป็นตัวทำละลายเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และอุตสาหกรรมยังใช้ในการละลายนิ่ว☑ Isopropyl acetate เป็นส่วนประกอบสำคัญของน้ำหอมและหมึกพิมพ์นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารสกัดสำหรับการเตรียมยาปฏิชีวนะ วิตามิน และฮอร์โมน☑ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 30 ปี☑ เอกสารจดทะเบียนภายใต้ EU-REACH ...
 • เตตระไฮโดรฟูแรน 109-99-9

  เตตระไฮโดรฟูแรน 109-99-9

  ☑ Tetrahydrofuran ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับเรซิน ไวนิล และโพลิเมอร์สูง☑ Tetrahydrofuran ใช้เป็นหลัก (80%) เพื่อผลิตโพลีเตตระเมทิลีนอีเทอร์ไกลคอล ซึ่งเป็นโพลิเมอร์พื้นฐานที่ใช้เป็นหลักในการผลิตเส้นใยอีลาสโตเมอร์ (เช่น สแปนเด็กซ์) รวมถึงโพลียูรีเทนและโพลีเอสเตอร์อีลาสโตเมอร์ (เช่น หนังเทียม ล้อสเก็ตบอร์ด)ส่วนที่เหลือ (20%) ใช้ในตัวทำละลาย (เช่น ท่อซีเมนต์ กาว หมึกพิมพ์ และเทปแม่เหล็ก) และเป็นตัวทำละลายปฏิกิริยาในเคมี...
 • 2-คลอโรฟีนอล 95-57-8

  2-คลอโรฟีนอล 95-57-8

  ☑ ผลิตภัณฑ์ไดเมทิลคาร์บอเนตสามารถใช้แทนแบบดั้งเดิมของสารพิษฟอสจีน ไดเมทิลซัลเฟต และเมทิลคลอไรด์ และอื่นๆ☑ สามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์โพลีคาร์บอเนต ไดฟีนิลคาร์บอเนต ไอโซไซยาเนต และอัลลิลไดไกลคอลคาร์บอเนตเอสเทอร์☑ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงคาร์บาเมตหลายชนิด เช่น คาร์บาริล เป็นต้น☑ ยังสามารถใช้เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เช่น anisole, dimethoxybenzene, alkylated aryl amines, symmetry d...
 • ไดเอทิลคาร์บอเนต 105-58-8

  ไดเอทิลคาร์บอเนต 105-58-8

  ☑ ตัวกลางทางเภสัชกรรมสังเคราะห์ ☑ สารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์ตัวกลาง ☑ ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 30 ปี;☑ เอกสารที่ลงทะเบียนภายใต้ข้อบังคับ EU-REACH;☑ ผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติจากบริษัทข้ามชาติในหลายอุตสาหกรรม☑ การจัดส่งทันเวลา: ระยะเวลารอคอยสินค้า 1 สัปดาห์☑ เรามีระบบการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์ ไม่จำกัดเพียงการสุ่มตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ การเก็บรักษาตัวอย่าง กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน☑ Freemen รับประกันความสอดคล้องของคุณภาพ กระบวนการที่เข้มงวดในการจัดการการเปลี่ยนแปลง...
12345ถัดไป >>> หน้าที่ 1 / 5

ติดต่อเรา

เราพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือคุณ
โปรดติดต่อเราทันที
 • ที่อยู่: Suite 22G, Shanghai Industrial Investment Bldg, 18 Caoxi Rd(N), Shanghai 200030 China
 • โทรศัพท์: +86-21-6469 8127
 • E-mail: info@freemen.sh.cn
 • ที่อยู่

  Suite 22G, Shanghai Industrial Investment Bldg, 18 Caoxi Rd(N), เซี่ยงไฮ้ 200030 จีน

  อีเมล

  โทรศัพท์