เภสัชกรรม

 • ไตรเมทิลออร์โธฟอร์เมต

  ไตรเมทิลออร์โธฟอร์เมต

  ☑ ผลิตภัณฑ์ไดเมทิลคาร์บอเนตสามารถใช้แทนแบบดั้งเดิมของสารพิษฟอสจีน ไดเมทิลซัลเฟต และเมทิลคลอไรด์ และอื่นๆ☑ สามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์โพลีคาร์บอเนต ไดฟีนิลคาร์บอเนต ไอโซไซยาเนต และอัลลิลไดไกลคอลคาร์บอเนตเอสเทอร์☑ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงคาร์บาเมตหลายชนิด เช่น คาร์บาริล เป็นต้น☑ ยังสามารถใช้เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เช่น anisole, dimethoxybenzene, alkylated aryl amines, symmetry d...
 • ไตรเอทิลออร์โธฟอร์เมต 122-51-0

  ไตรเอทิลออร์โธฟอร์เมต 122-51-0

  ☑ ผลิตภัณฑ์ไดเมทิลคาร์บอเนตสามารถใช้แทนแบบดั้งเดิมของสารพิษฟอสจีน ไดเมทิลซัลเฟต และเมทิลคลอไรด์ และอื่นๆ☑ สามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์โพลีคาร์บอเนต ไดฟีนิลคาร์บอเนต ไอโซไซยาเนต และอัลลิลไดไกลคอลคาร์บอเนตเอสเทอร์☑ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงคาร์บาเมตหลายชนิด เช่น คาร์บาริล เป็นต้น☑ ยังสามารถใช้เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เช่น anisole, dimethoxybenzene, alkylated aryl amines, symmetry d...
 • ไตรเอทิล ออร์โทอะซีเตต 78-39-7

  ไตรเอทิล ออร์โทอะซีเตต 78-39-7

  ☑ ผลิตภัณฑ์ไดเมทิลคาร์บอเนตสามารถใช้แทนแบบดั้งเดิมของสารพิษฟอสจีน ไดเมทิลซัลเฟต และเมทิลคลอไรด์ และอื่นๆ☑ สามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์โพลีคาร์บอเนต ไดฟีนิลคาร์บอเนต ไอโซไซยาเนต และอัลลิลไดไกลคอลคาร์บอเนตเอสเทอร์☑ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงคาร์บาเมตหลายชนิด เช่น คาร์บาริล เป็นต้น☑ ยังสามารถใช้เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เช่น anisole, dimethoxybenzene, alkylated aryl amines, symmetry d...
 • กรดพิวาลิค 75-98-9

  กรดพิวาลิค 75-98-9

  ☑ กรดพิวาลิกเป็นตัวกลางในการผลิตอะซิวิลของยาฆ่าแมลงคาร์บาเมต และยังใช้ในการผลิตยากำจัดวัชพืชไอโซซอกโซโลน☑ กรดพิวาลิกสามารถใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับแพลเลเดียมสำหรับอะริเลชันของเอรีนที่ไม่ถูกกระตุ้นและเอ็น-เฮเทอโรไซเคิล☑ กรดพิวาลิกสามารถใช้เป็นสารเติมแต่งเพื่ออำนวยความสะดวกในปฏิกิริยาคาร์บอนิลเลทีฟซูซูกิเพื่อสังเคราะห์ไบอารีลคีโตนจากอาริลไอโอไดด์และกรดอะริลโบโรนิก โดยใช้อนุภาคนาโนแพลเลเดียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา...
 • 2,5-ไดโบรโม-3-เมทิลไพริดีน 3430-18-0

  2,5-ไดโบรโม-3-เมทิลไพริดีน 3430-18-0

  ☑ ไอโซโพรพิลอะซิเตตใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับไนโตรเซลลูโลส พลาสติก น้ำมัน และไขมัน และเป็นสารแต่งกลิ่นIsopropyl Acetate เป็นตัวทำละลายเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และอุตสาหกรรมยังใช้ในการละลายนิ่ว☑ Isopropyl acetate เป็นส่วนประกอบสำคัญของน้ำหอมและหมึกพิมพ์นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารสกัดสำหรับการเตรียมยาปฏิชีวนะ วิตามิน และฮอร์โมน☑ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 30 ปี☑ เอกสารจดทะเบียนภายใต้ EU-REACH ...
 • ไอโซโพรพิลอะซีเตต108-21-4

  ไอโซโพรพิลอะซีเตต108-21-4

  ☑ ไอโซโพรพิลอะซิเตตใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับไนโตรเซลลูโลส พลาสติก น้ำมัน และไขมัน และเป็นสารแต่งกลิ่นIsopropyl Acetate เป็นตัวทำละลายเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และอุตสาหกรรมยังใช้ในการละลายนิ่ว☑ Isopropyl acetate เป็นส่วนประกอบสำคัญของน้ำหอมและหมึกพิมพ์นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารสกัดสำหรับการเตรียมยาปฏิชีวนะ วิตามิน และฮอร์โมน☑ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 30 ปี☑ เอกสารจดทะเบียนภายใต้ EU-REACH ...
 • 2-คลอโรฟีนอล 95-57-8

  2-คลอโรฟีนอล 95-57-8

  ☑ ผลิตภัณฑ์ไดเมทิลคาร์บอเนตสามารถใช้แทนแบบดั้งเดิมของสารพิษฟอสจีน ไดเมทิลซัลเฟต และเมทิลคลอไรด์ และอื่นๆ☑ สามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์โพลีคาร์บอเนต ไดฟีนิลคาร์บอเนต ไอโซไซยาเนต และอัลลิลไดไกลคอลคาร์บอเนตเอสเทอร์☑ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงคาร์บาเมตหลายชนิด เช่น คาร์บาริล เป็นต้น☑ ยังสามารถใช้เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เช่น anisole, dimethoxybenzene, alkylated aryl amines, symmetry d...
 • กรดแกลลิก 95-52-3

  กรดแกลลิก 95-52-3

  ☑ ตัวกลางทางเภสัชกรรมสังเคราะห์ ☑ สารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์ตัวกลาง ☑ ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 30 ปี;☑ เอกสารที่ลงทะเบียนภายใต้ข้อบังคับ EU-REACH;☑ ผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติจากบริษัทข้ามชาติในหลายอุตสาหกรรม☑ การจัดส่งทันเวลา: ระยะเวลารอคอยสินค้า 1 สัปดาห์☑ เรามีระบบการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์ ไม่จำกัดเพียงการสุ่มตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ การเก็บรักษาตัวอย่าง กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน☑ Freemen รับประกันความสอดคล้องของคุณภาพ กระบวนการที่เข้มงวดในการจัดการการเปลี่ยนแปลง...
 • 9-ฟลูออรีนิลเมทิลคลอโรฟอร์เมต 28920-43-6

  9-ฟลูออรีนิลเมทิลคลอโรฟอร์เมต 28920-43-6

  ☑ ผลิตภัณฑ์ไดเมทิลคาร์บอเนตสามารถใช้แทนแบบดั้งเดิมของสารพิษฟอสจีน ไดเมทิลซัลเฟต และเมทิลคลอไรด์ และอื่นๆ☑ สามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์โพลีคาร์บอเนต ไดฟีนิลคาร์บอเนต ไอโซไซยาเนต และอัลลิลไดไกลคอลคาร์บอเนตเอสเทอร์☑ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงคาร์บาเมตหลายชนิด เช่น คาร์บาริล เป็นต้น☑ ยังสามารถใช้เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เช่น anisole, dimethoxybenzene, alkylated aryl amines, symmetry d...
 • 2-คลอโรฟีนอล 95-57-8

  2-คลอโรฟีนอล 95-57-8

  ☑ ผลิตภัณฑ์ไดเมทิลคาร์บอเนตสามารถใช้แทนแบบดั้งเดิมของสารพิษฟอสจีน ไดเมทิลซัลเฟต และเมทิลคลอไรด์ และอื่นๆ☑ สามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์โพลีคาร์บอเนต ไดฟีนิลคาร์บอเนต ไอโซไซยาเนต และอัลลิลไดไกลคอลคาร์บอเนตเอสเทอร์☑ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงคาร์บาเมตหลายชนิด เช่น คาร์บาริล เป็นต้น☑ ยังสามารถใช้เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เช่น anisole, dimethoxybenzene, alkylated aryl amines, symmetry d...
 • 2-ฟลูออโรอะนิลีน 348-54-9

  2-ฟลูออโรอะนิลีน 348-54-9

  ☑ 2-ฟลูออโรอะนิลีน (cas# 348-54-9) เป็นรีเอเจนต์ที่มีประโยชน์สำหรับการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลง☑ 2-ฟลูออโรอะนิลีนสามารถใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมที่ไวต่อความร้อน FH-102 ซึ่งเป็นสีย้อมที่ไวต่อความร้อนสีดำที่ใช้งานได้หลากหลายและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสีย้อมสามารถใช้ในการผลิตกระดาษพิมพ์เอาต์พุตปลายทางของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ กระดาษบันทึก EEG กระดาษแฟกซ์โทรศัพท์ และฟิล์มใสกันความร้อนสำหรับบ่อน้ำมัน☑ 2-ฟลูออโรอะนิลีนใช้เป็นตัวกลางทางเภสัชกรรม☑ มากกว่า...
 • 9-ฟลูออรีนเมทานอล 24324-17-2

  9-ฟลูออรีนเมทานอล 24324-17-2

  ☑ 4-methylumbelliferone (4-MU) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ยับยั้งการสังเคราะห์กรดไฮยาลูโรนิก (HA)Hyaluronan (HA) เป็นองค์ประกอบสำคัญของเมทริกซ์นอกเซลล์ที่ตำแหน่งที่มีการอักเสบเรื้อรังหลายแห่ง รวมถึงเบาหวานประเภท 1 (T1D) โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และมะเร็งหลายชนิด4-MU เป็นยาที่ได้รับการอนุมัติแล้วในยุโรปและเอเชียที่เรียกว่า "ไฮม์โครโมน" ซึ่งใช้ในการรักษาอาการกระตุกของทางเดินน้ำดี☑ ยังมีประโยชน์ในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเอนไซม์☑มากกว่า 30 ปี ผลิต...
1234ถัดไป >>> หน้าที่ 1 / 4

ติดต่อเรา

เราพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือคุณ
โปรดติดต่อเราทันที
 • ที่อยู่: Suite 22G, Shanghai Industrial Investment Bldg, 18 Caoxi Rd(N), Shanghai 200030 China
 • โทรศัพท์: +86-21-6469 8127
 • E-mail: info@freemen.sh.cn
 • ที่อยู่

  Suite 22G, Shanghai Industrial Investment Bldg, 18 Caoxi Rd(N), เซี่ยงไฮ้ 200030 จีน

  อีเมล

  โทรศัพท์